Diena, pravėrusi istorijos duris (0)

Publikuota: 2019-11-08 Kategorija: Renginiai
Diena, pravėrusi istorijos duris
Ž. Semaškienės nuotr. /

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokiniai nuolat dalyvauja veiklose, vienaip ar kitaip susijusiose su savo miesto ir rajono istorija. Rugsėjo mėnesį minėdami literatūros klasiko, visuomenės veikėjo, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto 150 - ąsias gimimo metines progimnazistai rinko faktus, kokiomis aplinkybėmis rašytojas lankėsi mūsų mieste, domėjosi, kodėl rokiškėnai pagerbė Vaižgantą, pirmieji Lietuvoje pavadindami jo vardu mokyklą, o vėliau ir pastatydami jos kieme  paminklą šiai asmenybei.

Lapkričio 3-iąją Senamiesčio progimnazijos literatai Juozo Tumo-Vaižganto vardą minėjo kiek kitokiame kontekste. Kauno anykštėnų draugijos Vaižgantiečių klubo pakviesti kartu  pagerbti ir prisiminti prieš 70 metų Drobčiūnų miške (Anykščių r.) žuvusius Vaižganto kuopos partizanus, kovojusius ir šiandieninėje Rokiškio r. teritorijoje,  mokiniai  parengė meninę programą, kuria papildė  iškilmingą minėjimą, surengtą prie partizanų kapų Kunigiškių kaimo kapinėse.   

Domėdamiesi, kodėl partizanai pasivadino Vaižganto vardu, mokiniai nustebo sužinoję, kad šiai Laisvės kovotojų kuopai vadovavo artimas klasiko giminaitis Albertas Nakutis – Viesulas – Juozo Tumo-Vaižganto vyriausiosios sesers Marijonos Tumaitės - Nakutienės anūkas. Taigi kuopos pavadinimas – pagarbos žymiam  partizanų  kraštiečiui Juozui Tumui-Vaižgantui ženklas.  

A. Nakučio - Viesulo vadovaujami Vaižganto kuopos partizanai, kurių gretose buvo Petras Dilys - Tarzanas, kilęs iš Rokiškio apskrities Jūžintų valsčiaus Kulių Trako kaimo, ir Petras Černius - Tigras, kilęs iš Rokiškio apskr. Kamajų vlsč. Nemeniūnų kaimo, kovojo ne tik Svėdasų, bet ir Kamajų apylinkėse.   Ankstyvą 1949-ųjų  lapkričio 2-osios  rytą įvyko lemtingas mūšis, kuriame žuvo septyni Vaižganto kuopos partizanai: Petras Černius – Tigras, Petras Dilys – Tarzanas, Stasys Gimbutis – Rūkas, Jonas Meškauskas - Caras, Petras Miškinis – Šarūnas, Albertas Nakutis - Viesulas,  Kazys Palskys – Ąžuolas. Kautynėse gyvas likęs partizanas Juozas Kemeklis - Rokas, kilęs iš Rokiškio apskr. Jūžintų vlsč. Šarkių kaimo, kovos draugams atminti sukūrė eilėraštį ,,Broliams septyniems‘‘. Šis kūrinys labiausiai sužavėjo Senamiesčio progimnazijos mokinius  ir įkvėpė poetinei-muzikinei kompozicijai, kurią parengti padėjo mokytojos Žėrutė Semaškienė, Raimonda Kolyčienė ir Nijolė Mikulienė.

Dalyvaudami žuvusių  Vaižganto kuopos  partizanų atminimo renginyje Rokiškio Senamiesčio progimnazistai  išgyveno gyvas istorijos pamokas - klausėsi partizano Alberto Nakučio - Viesulo sesers Irenos Nakutytės - Bartusevičienės ir sūnaus Petro Grucės-Nakučio, gyvenančio Rokiškyje, liudijimų apie tėvą ir brolį. Įspūdinga rikiuote ir uždegančiu pasisakymu visus sužavėjo Kauno generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus mokiniai, sakę, kad partizanų kovos atgarsiai įkvepia mylėti tėvynę, ir  Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos jaunieji šauliai, prisiekę ,, stropiai rengtis ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę‘‘.  

Istorijos pamokos tęsėsi ir renginiui persikėlus į Svėdasų krašto muziejų - Vaižganto pradžios mokyklą. Čia mokiniai pamatė klasę, kurioje mokėsi būsimasis rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas, susipažino su įdomia etnografine ekspozicija ir apžiūrėjo Buriatijos tremtinio Jono Lukšės istorinę-vizualinę parodą ,,Lietuvos partizanų takais‘‘.  

 

                                                                                  Ž. Semaškienė, mokytoja

 

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video