100–osioms P. Širvio gimimo metinėms atminti – eilės ant medžių ir renginiai visus metus (2)

Publikuota: 2020-07-15 Kategorija: Kultūra
100–osioms P. Širvio gimimo metinėms atminti – eilės ant medžių ir renginiai visus metus
Evelinos Jasiulionytės nuotr. / Eilėraščio posmelis Rotary klubo parke

ŠIRVIADA Rokiškio –  P. Širvio tėviškės, gyvenimo ir kūrybos krašte
 
2020–aisiais Lietuva švenčia garsaus poeto Pauliaus Širvio 100–ąsias gimimo metines. Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė pasakojo apie šia gražia proga Rokiškio rajone vykdomą bibliotekos projektą „ŠIRVIADA Rokiškio –  P. Širvio tėviškės, gyvenimo ir kūrybos krašte“.
 
P. Širvio poezijos užuoglaudos
 
Neseniai Rokiškio Rotary parke ant beržų atsiradusios lentelės kviečia visus rokiškėnus ir svečius posmas po posmo surinkti visą P. Širvio eilėraštį „Aš – beržas", kuris žinomas kiekvienam lietuviui. „Šiai idėjai įgyvendinti ieškojome beržynėlio, esančio netoli Pauliaus Širvio gatvės, kuris gražiai atspindėtų visą eilėraštį. Tam puikiausiai tiko Rotary klubo parkas. Eilėraščio posmeliai sunumeruoti ir iškabinti atsitiktine tvarka, kad užklydęs skaitytojas po vieną posmą mintyse sudėtų visą eilėraštį. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė", – pasakojo projekto vadovė D. Vilkickienė. 
 
Rokiškio mieste taip pat bus įrengta ir daugiau tokių pavienių lentelių įvairiose miesto erdvėse
 
Penkios lentelės su eilėraščio „Aš - beržas“ tekstu prigludo prie beržų rajono vietose, sietinose su poetu: Degučiuose, poeto tėviškėje, Aleksandravėlėje, kur jis lankė pradinę mokyklą, Salose, kur 1938–1940 m. mokėsi Salų žemės ūkio mokykloje, Pandėlyje, kur 1950–1952 m. vadovavo Pandėlio rajono  laikraščio redakcijai, ir Rokiškyje, kur laikraščio redakcijoje dirbo 1946–1950 metais. Rokiškio mieste poeto atminimui  pasodintas berželis bibliotekos kiemelyje.
 
Poeto diena tėviškėje  ir gimtadienio diena Rokiškyje
 
J. Keliuočio viešoji biblioteka kviečia į visus renginius, vyksiančius P. Širvio gimimo metinėms paminėti. Vyks dvi didelės šventės: rugpjūčio 29 d. 17 val. – tradicinė ŠIRVYNĖ Degučiuose, poeto tėviškėje (programoje: aktoriaus Petro Venslovos monospektaklis „Dialogas su Pauliumi“, Utenos kraštiečių klubo choras „Indraja" (vadovė Daina Abariūtė-Lazauskienė), Aleksandravėlės kultūros namų ansamblis "Šypsena" (vadovė Jurgita Raugienė), dainuojamosios poezijos atlikėjai, literatai, ir daug kitų staigmenų), o rugsėjo 6d. 13 val. – poeto gimtadienio dieną – Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos kiemelyje, kuris iki tos dienos virs unikalia Pauliaus Širvio erdve (programoje: Anykščių kultūros centro kompozicija „Tik ilgesį palik..." pagal P. Širvio poeziją, laiškus ir atsiminimus, rež. J. Buziliauskas), dainuojamoji poezija ir skaitymai).
P. Širvio poezijos pavasaris.
 
Poeto keliais Rokiškio krašte bus keliaujama ir Tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris 2020“  metu. Liepos 31 d. vyks skaitymai Pandėlio miesto bibliotekoje (10 val.), Salų dvare (13 val.), Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje (15 val.), Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos kiemelyje (18 val.).
Poeto savaitė „Skambantys P. Širvio eilėraščiai“.
 
Visą jubiliejinę rugsėjo savaitę Rokiškio mieste ir rajone įvairiose miesto erdvėse skambės P. Širvio poezija, kuri nenutils, kasmet sugrįždama per tradicinę šventę „ŠIRVYNĖS" Degučiuose ir skaitymus bibliotekos kiemelyje.
Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video