Mobilusis darbas su jaunimu Rokiškio rajone (0)

Publikuota: 2020-11-19 Kategorija: Jaunimas
 Mobilusis darbas su jaunimu Rokiškio rajone
Rokiškio Sirena nuotr. / Rokiškio jaunimo centras

Rokiškio jaunimo centras nuo 2019 m. rugsėjo mėn. pradėjo vykdyti naują veiklą – mobilųjį darbą su jaunimu. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. Rokiškio jaunimo centro mobiliojo darbo veiklos projektui skyrė 8879 Eur. Gautos lėšos panaudotos metodininko mobiliajam darbo su jaunimu užmokesčiui 6126 Eur, prekių ir paslaugų naudojimui – 2753.


Mobilusis darbas. Kas tai?

Mobilusis darbas su jaunimu - tai viena iš darbo su jaunimu formų, nukreipta į kiekvieną jauną žmogų ir sudaranti sąlygas dalyvauti veiklose, kurios vykdomos pagal jauno žmogaus poreikius jo gyvenamoje vietovėje, kurioje nėra atvirų jaunimo centrų ar erdvių. Mobilūs darbuotojai vyksta į iš anksto suderintas vietoves pagal numatytą grafiką bei numatytomis valandomis teikia paslaugas jaunimui.

Santykių kūrimas – pagrindinis tikslas

Pagrindinis mobiliųjų jaunimo darbuotojų tikslas – santykio sukūrimas su vietos jaunimu, jų problemų identifikavimas ir pagalba jas sprendžiant, lydėjimas įvairiose gyvenimo situacijose, sąmoningumo skatinimas, įtraukimas į prasmingas veiklas. Veiklų metu kuriama saugi, atvira, neformali, neįpareigojanti aplinka, siekiant, kad jaunuoliai galėtų bendrauti su bendraamžiais, pabūti su draugais.

Mobilusis darbas vykdomas keturiose kaimiškose  vietovėse Rokiškio rajone

Nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio mobiliojo darbo su jaunimu paslaugos teikiamos keturiose kaimiškose vietovėse: Juodupėje, Duokiškyje, Kazliškyje ir Kriaunose. Metų eigoje, atsiradus poreikiui, gali būti teikiamos mobiliojo darbo su jaunimu paslaugos ir kitose vietovėse.

Atsižvelgiama į mažiau galimybių turintį jauną žmogų

Pagal pastovų grafiką, toje pačioje vietoje, nustatytu laiku, kuris suderintas su vietos jaunimu ir bendruomenių pirmininkais, vieną kartą per savaitę atvyksta mobilioji komanda. Mobiliojo darbo su jaunimu komanda iš anksto parengia  veiklos pasiūlymus ir juos pateikia jaunimui. Į veiklas įtraukiami mažiau galimybių turintys ir socialinėje atskirtyje esantys jauni žmonės. Mobiliojo darbo su jaunimu metu vyksta jauno žmogaus ugdymas(-is), mažėja geografinė jaunų žmonių atskirtis, sudaromos vienodos sąlygos visiems jauniems žmonėms dalyvauti veiklose.

Visose kaimiškose vietovėse užmegztas santykis su jaunuoliais. Per metus veiklose dalyvavo  80 unikalių jaunuolių.

Jaunimas veikia kartu su bendruomenėmis

Jaunimo darbuotojai skatina jaunus žmones įsitraukti ir į bendruomenės organizuojamas veiklas. Vasario mėn. jaunimas pakvietė Kazliškio gyventojus į kultūros centrą netradiciškai atšvęsti Užgavėnių. Jaunuoliai surengė stalo žaidimų popietę. Pasiskirstę Kovo 11-ajai paminėti  Juodupės bendruomenės salėje vyko protų mūšis „Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes“. Į bendruomenės organizuotą renginį įsitraukė ne tik Juodupės miestelio, bet ir Didsodės bei kitų aplinkinių kaimų jaunimas. Liepos mėnesį Duokiškio jaunimas dalyvavo „Duokiškio baladės“ 10-oje šventėje, kurios metu vedė kūrybinius užsiėmimus. Žolinėms paminėti Panemunio jaunimas suorganizavo protmūšį „Lietuviškos šventės ir tradicijos“.

Tarp veiklų įvairūs mokymai, edukacijos, stovyklos ir varžybos

Stiprinant darbo komandoje įgūdžius liepos mėnesį kaimo turizmo sodyboje „Sartakampis“ buvo organizuojami mokymai, kuriuos vedė lektorė M. Misevičiūtė. Mokymuose dalyvavo 18 jaunuolių iš Juodupės, Duokiškio, Kazliškio, Lašų ir Panemunio. Rugpjūčio mėn. 16 jaunuolių iš Rokiškio rajono dalyvavo 3 dienų stovykloje, kaimo turizmo sodyboje „Velikuškės“. Pirmąją dieną jaunimas jėgas išbandė važiuodami 20 km  dviračiais, apsilankė Antazavės amatų centre ir dalyvavo edukacinėje programoje „Paukščių drožyba“. Jaunimą su drožybos menu supažindino tradicinių amatų meistras E. Čypas. Antrąją dieną jaunuoliai mokėsi komandinių įgūdžių ir savo ištvermę įsivertino plaukdami baidarėmis Kriaunos upe. Trečiąją dieną jaunuoliai dalijosi įspūdžiais, įžvalgomis apie prasmingai praleistą laiką, įveiktus iššūkius. Rugsėjo mėnesį Rokiškio rajono jaunimas leidosi į kelionę po Zarasų kraštą, aplankė apžvalgos bokštą prie Sartų ežero, Bradesių ir Stelmužės ąžuolus. Pakeliui jie apžiūrėjo Šv. Mergelės apsireiškimo vietą, Salako bažnyčią. Vakarėjant jaunuoliai pasiekė Tiltiškių vandens malūną, kuriame įsikūręs radio muziejus ir sudalyvavo edukacinėje programoje. Spalio mėnesį, jaunimo iniciatyva, suorganizuotos orientacinės varžybos po Duokiškio apylinkes. Komandos gavo po žemėlapį ir ieškojo pažymėtų vietų, kuriose laukė užduotys. Jaunuoliai puikiai orientavosi apylinkėse bei atlikdami užduotis pagilino istorijos, muzikos ir lietuvių tautosakos žinias.

Mobiliojo darbo su jaunimu komanda dalyvavo  mokymuose, seminaruose, kas savaitę turėjo susitikimus. Darbuotojos  vyko į susitikimą su Ukmergės ir Utenos mobiliosiomis komandomis, kur dalinosi gerąja patirtimi. Kartu ieškojo panašumų ir skirtumų mobiliajam darbe su jaunimu, sužinojo kaip kitos komandos sprendžia iškilusias problemas ir iššūkius, numatė tolimesnius bendradarbiavimo planus.

Pandemijos metu mobiliojo darbo su jaunimu darbuotojai dirba nuotoliniu būdu, bendrauja, atsakinėja į jaunuoliams aktualius klausimus, konsultuoja ir informuoja.

Parengė metodininkė mobiliajam darbui su jaunimu

Aurelija Urbonienė

Užs. nr. 1193.

 

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video