Pro memoria
Nenuilstantis, aštraus proto, rūpestingas ir padrąsinantis, reiklus ir tuo pačiu labai šiltas ir mielas kolega - tokiu liks visų mūsų atmintyje Vytautas Šlikas, savo gyvenimą paskyręs žemei ir žmonėms. Didelė netektis mums visiems, jį pažinojusiems. Nuoširdi užuo
2021-02-01
Pro memoria
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Šliką jaunesnįjį, mirus brangiam tėvui.   Rokiškio rajono sporto veteranai
2021-01-29
Pro memoria
„Mokslas, darbas ir atsakomybė – trys pagrindiniai stulpai, kurie laiko žmogų, o valstybės pagrindas – teisingumas“- taip yra pasakęs Vytautas Šlikas, kuris buvo blaškomas po visą Lietuvą. Sunkiais pokario metais mokytojavo, dėl neparankumo esamai tuometinei val
2021-01-29
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Eugeniją Nikonovą dėl brolio mirties.   Ansifa su vyru ir dukros su šeimomis.
2021-01-29
Pro memoria
Vytautas Šlikas buvo ryški figūra žemdirbių bendruomenėje, įkvėpusi ne vieną ūkininką ar kaimo gyventoją, jauną žmogų imtis, kaip jis pats mėgo sakyti „žemdirbio amato“ ir tuo didžiuotis. Jo patarimais vedinas suklestėjo ne vienas ūkininkas, o asmenybės nepalaužiamumo įkvė
2021-01-29