Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame bendražygį Algį VEIKŠĮ bei šeimą dėl brangios sesers Dalės skaudžios netekties.   TS-LKD Rokiškio skyriaus taryba
2021-02-10
Pro memoria
Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. Dėl sesers Dalios mirties nuoširdžiai užjaučiame Algį Veikšį.   Leonardo Grigonio - Užpalio 509-osios kuopos jaunieji šauliai
2021-02-09
Pro memoria
Gyvenime žmogus stiprus, kai turi į ką atsiremti. Netekus tvirtos atramos – mylimo vyro, nuoširdžiai užjaučiame Fortūnatą Judakovą. Mintimis siunčiame po dalelę stiprybės.   UAB „Lelija” Rokiškio siuvimo įmonė
2021-02-08
Pro memoria
Mirtis užpučia gyvenimą kaip žvakę, tik niekada neištrins brangaus žmogaus atminimo. Dėl Stasės Meiluvienės mirties nuoširdžiai užjaučiame sūnų Vygantą ir artimuosius.   Kaimynai Janina S., Gailutė K., Raja ir Artūras Lokcikai
2021-02-08
Pro memoria
Imam gėlą širdin ir dalijam perpus, gal maža dalelė ji lengvesnė Jums bus. Mirus Grigorijui Kolosovui, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ir dukras.   Aukštaičių g. 12 namo, 2 laiptinės kaimynai
2021-02-02