Pro memoria
Skaudžią netekties valandą, į Amžinybę išėjus Salvijui Mikulėnui, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius   Jėgos trikovės klubo „Grizlis“ bendruomenė    
2020-11-13
Pro memoria
Šiandien norim apkabinti ir paguosti Salvijaus Mikulėno artimuosius. Tesuteikia Viešpats Jums stiprybės šią skaudžią netekties valandą.   Rokiškio Futbolo klubo bendruomenės vardu, E. Gaigalas
2020-11-11
Pro memoria
Skaudžią netekties valandą, mirus Salvijui Mikulėnui, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.   Rokiškio tenisininkų bendruomenė
2020-11-11
Pro memoria
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Amžinybėn išėjus Salvijui Mikulėnui nuoširdžius užuojautos žodžius tariame šeimai ir artimiesiems.   Rokiškio rajono krepšinio bendruomenė.
2020-11-11
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Rasą Šaltienę, Turto valdymo ir ūkio skyriaus darbuotoją, dėl tėvelio mirties.    Rajono savivaldybės administracija            
2020-11-09