Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Artūrą Raščių dėl sesers mirties. Buvę bendradarbiai.       Užuojautas svetainėje ir laikraštyje talpiname nemokamai. Tekstus galite siųsti: el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba skambinkit
2020-04-19