Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame rajono savivaldybės tarybos narį Valių Kazlauską dėl tėvelio mirties.   Rokiškio rajono savivaldybė
2021-01-08
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Valių Kazlauską, mirus brangiam tėveliui. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.     Rokiškio kultūros centro tremtinių choras „Vėtrungė“ ir vadovė
2021-01-08
Pro memoria
Nors, atrodo, žinome išėjimo neišvengiamybę, tačiau ši visada užklumpa skaudžiai ir netikėtai. Dėl mylimo tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame Dianą Bitinienę ir artimuosius.   Taikos g. 1A namo, 6-os laiptinės kaimynai
2021-01-04
Pro memoria
Dėl Rimanto Galvydžio mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną ir visus artimuosius.   Aukštaičių g. 7 namo,  1-os laiptinės gyventojai
2020-12-30
Pro memoria
Ant gražiausio žiemos laiko slenksčio suklupo Laima Driskiutė. Užgeso draugiška, jautri,  rūpestinga širdis. Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.   UAB „Lelija“ Rokiškio siuvimo įmonė
2020-12-28