Pro memoria
Dėl mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame Henriką Ruželę.   Taikos g. 1-o namo 5-os laiptinės gyventojai
2020-11-27
Pro memoria
Dėl Aldonos Strumskienės mirties nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.   Taikos g. 1-o namo, 5 laiptinės gyventojai 
2020-11-20
Pro memoria
Skaudžią netekties valandą, į Amžinybę išėjus Salvijui Mikulėnui, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius   Jėgos trikovės klubo „Grizlis“ bendruomenė    
2020-11-13
Pro memoria
Šiandien norim apkabinti ir paguosti Salvijaus Mikulėno artimuosius. Tesuteikia Viešpats Jums stiprybės šią skaudžią netekties valandą.   Rokiškio Futbolo klubo bendruomenės vardu, E. Gaigalas
2020-11-11
Pro memoria
Skaudžią netekties valandą, mirus Salvijui Mikulėnui, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.   Rokiškio tenisininkų bendruomenė
2020-11-11