Pro memoria
Nors, atrodo, žinome išėjimo neišvengiamybę, tačiau ši visada užklumpa skaudžiai ir netikėtai. Dėl mylimo tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame Dianą Bitinienę ir artimuosius.   Taikos g. 1A namo, 6-os laiptinės kaimynai
2021-01-04
Pro memoria
Dėl Rimanto Galvydžio mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną ir visus artimuosius.   Aukštaičių g. 7 namo,  1-os laiptinės gyventojai
2020-12-30
Pro memoria
Ant gražiausio žiemos laiko slenksčio suklupo Laima Driskiutė. Užgeso draugiška, jautri,  rūpestinga širdis. Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.   UAB „Lelija“ Rokiškio siuvimo įmonė
2020-12-28
Pro memoria
Mirus ilgametei Duokiškio mokyklos mokytojai Sofijai Ivanauskienei nuoširdžiai užjaučiame dukrą Violetą, sūnų Valdą ir artimuosius.   Buvę bendradarbiai.
2020-12-15
Pro memoria
  Dėl Gintaro Čibiro mirties nuoširdžiai užjaučiame tėvus, brolį, artimuosius.   Kęstučio Vanago IĮ.  
2020-12-14