Pro memoria
Mirus ilgametei Duokiškio mokyklos mokytojai Sofijai Ivanauskienei nuoširdžiai užjaučiame dukrą Violetą, sūnų Valdą ir artimuosius.   Buvę bendradarbiai.
2020-12-15
Pro memoria
  Dėl Gintaro Čibiro mirties nuoširdžiai užjaučiame tėvus, brolį, artimuosius.   Kęstučio Vanago IĮ.  
2020-12-14
Pro memoria
Dėl Virginijaus Lesmanavičiaus mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.   Rokiškio J. Tūbelio progimnazijos (buvusios IV-os vidurinės mokykos) 6-tos laidos absolventai.
2020-12-14
Pro memoria
Dėl Gintaro Čibiro mirties nuoširžiai užjaučiame tėvus ir artimuosius.   Žiobiškio visuomeninė medžiotojų organizacija
2020-12-14
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Gitaną Pilibaitienę  dėl tėčio mirties.           Sodo kaimynai
2020-12-11