Pro memoria
Ten, kur medžiai lyg broliai sustoję, Ten, kur kvepia drėgna smiltele, Sugrįžtu į tave, mano žeme gimtoji. Per anksti sugrįžtu, kad priglaustum mane.   Dėl Kiseliovo Aleksandro mirties nuoširdžiai užjaučiame seseris, brolį ir dukras.   Valios kursiokės.
2021-08-31 11:54:00
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Gediminą ir Mindaugą Stočkus dėl brolio mirties.   Buvę kolegos
2021-07-01
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Bendrojo skyriaus vedėją Astą Zakarevičienę dėl mamytės mirties.   Rokiškio rajono savivaldybės administracija
2021-06-25
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąją specialistę Agnę Grizevičiūtę dėl tėvelio mirties.   Rokiškio rajono savivaldybės administracija
2021-06-21
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Bronytę ir Juozą Baraišius dėl mylimo sūnaus Dalimanto mirties. Laiptinės kaimynai
2021-06-01