Paženklinti 7 mūsų savivaldybėje esantys archeologiniai paminklai
Šiais metais vykdant valstybės saugomų kultūros paveldo objektų paveldotvarkos programą, pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir valstybės įmonės ,,Lietuvos paminklai“ sutartį, paženklinti 7 mūsų  savivaldybėje esantys archeologiniai paminklai: Petre&scar
2018-10-22
Kvietimas teikti paraiškas savivaldybės Tikslinės paskirties lėšoms
Rokiškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-07 įsakymu Nr. AV-198 patvirtinta  Tikslinės paskirties lėšų naudojimo Europos ir kitų fondų projektams iš dalies finansuoti tvarka,  ske
2018-10-15
Lašo gatvėje esantis didžiulis sklypas – tuščias. Ankščiau gyventojų dėmesį atkreipdavo tik trūnijančių šakų krūvos, pamiršti sugrėbti rudeniniai lapai, kelius siekianti ilga žolė. Tačiau dabartiniai sklypo pokyčiai ne gyventojus domina ne ką mažiau – a
2018-10-10
Vyko išplėstinis etninės globos tarybos posėdis
Spalio 5 d. Kauno tautinės kultūros centre įvyko išplėstinis Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) ir jos padalinių - Regioninių etninės kultūros globos tarybų - posėdis. Posėdžio dalyvius LRS Kultūros komiteto vardu pasveikino LRS narys Mindaugas Puidokas. Posėdyje svarstyti dabartiniu met
2018-10-10