Rokiškio miesto atnaujinimo (modernizavimo) projekto kūrimas
Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybė dalyvauja Lietuvos ir Vokietijos projekte „Kvartalų energinio efektyvumo didinimo projektų rengimas“, skirtame savivaldybių specialistams. Mokymų metu dalyviai gauna rekomendacijas ir pagalbą rengiant miestų atnaujinimo (modernizavimo)
2018-06-26
Rokiškio rajono savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija
Į S A K Y M A S DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO   2018 m. birželio 25d. Nr. AV-651 Rokiškis   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 7 punktu, Ekstrem
2018-06-26
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos gyventojų dėmesiui
Kandidatų į seniūnaičius registracija vyks Rokiškio kaimiškosios seniūnijos patalpose, pas raštvedę Dalią Sabaliauskaitę  nuo 2018 m. birželio 25 d. 8 val. iki liepos 3 d. 14 val. Kandidatų duomenų patikrinimas vyks 2018 m. liepos 3 d. nuo 14 val. iki 17 val. Ka
2018-06-25
Joninių proga visus sveikina Rokiškio savivaldybė
Sveikiname visus su turinčia gilias tradicijas Joninių švente. Tegul šią vasaros naktį būna nupinti gražiausi vainikai, išbraidyta rasa ir surastas tas vienintelis sėkmę, sveikatą nešantis paparčio žiedas, kuris išpildytų visa, apie ką svajosite vasarvidį.  
2018-06-22
Kviečiame dalyvauti Rokiškio miesto teritorijos administracinės ribos keitimo plano rezultatų aptarime
KVIEČIAME DALYVAUTI vietos gyventojų apklausos, rengiant Rokiškio miesto teritorijos administracinės ribos keitimo planą, rezultatų aptarime, kuris įvyks birželio 18 d., 14 val., Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 1 a. salėje. Dėl išsamesnės informacijos praš
2018-06-16