Liepos 11-14 d. rengiami Panemunio, Suvainiškio, Lailūnų, Sriubiškių seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai
2018 m. liepos 11 d. 11 val. Panemunio kaimo bendruomenės patalpose vyks Panemunio seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai. 2018 m. liepos 11 d. 16 val. Suvainiškio bibliotekoje vyks Suvainiškio seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai. 2018 m. liepos 12 d. 11 val. Lailūnų kaimo
2018-06-26
Rokiškio miesto atnaujinimo (modernizavimo) projekto kūrimas
Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybė dalyvauja Lietuvos ir Vokietijos projekte „Kvartalų energinio efektyvumo didinimo projektų rengimas“, skirtame savivaldybių specialistams. Mokymų metu dalyviai gauna rekomendacijas ir pagalbą rengiant miestų atnaujinimo (modernizavimo)
2018-06-26
Rokiškio rajono savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija
Į S A K Y M A S DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO   2018 m. birželio 25d. Nr. AV-651 Rokiškis   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 7 punktu, Ekstrem
2018-06-26
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos gyventojų dėmesiui
Kandidatų į seniūnaičius registracija vyks Rokiškio kaimiškosios seniūnijos patalpose, pas raštvedę Dalią Sabaliauskaitę  nuo 2018 m. birželio 25 d. 8 val. iki liepos 3 d. 14 val. Kandidatų duomenų patikrinimas vyks 2018 m. liepos 3 d. nuo 14 val. iki 17 val. Ka
2018-06-25
Joninių proga visus sveikina Rokiškio savivaldybė
Sveikiname visus su turinčia gilias tradicijas Joninių švente. Tegul šią vasaros naktį būna nupinti gražiausi vainikai, išbraidyta rasa ir surastas tas vienintelis sėkmę, sveikatą nešantis paparčio žiedas, kuris išpildytų visa, apie ką svajosite vasarvidį.  
2018-06-22